English
Teknik Kütüphane

KALİBRASYONA DAHİL TIBBİ CİHAZLAR LİSTESİ VE ÖLÇÜM PERİYOTLARI


1. Faz cihazlar kalibrasyonu yapılması zorunlu olan, kalibrasyon periyotları 6 ay olan ve süresi değiştirilemeyen kalibrasyon ölçüm sıralamasında ilk yapılması gereken cihazları kapsamaktadır.

2. Faz cihazlar kalibrasyonu yapılması yine zorunlu olan ancak kalibrasyon periyotları kullanım sıklığına bağlı olarak 6 ay ile 12 ay arasında değişebilen cihazları kapsamaktadır.Ancak güvenlik amacıyla firma olarak sizin özel talebiniz olmadıkça 6 aylık periyotta değerlendirilmektedir.

3. Faz. kalibrasyonu yapılması zorunlu olan,kalibrasyon periyotları 12 ay olan ve süresi değiştirilemeyen kalibrasyon ölçüm sıralamasında ilk yapılması gereken cihazları kapsamaktadır.

4. Faz cihazlar ise kalibrasyonu zorunlu olmayan fakat hastane talebine göre kalibrasyonları yapılabilen cihazları kapsamaktadır.

Genel.

•  Tıbbi amaçlı kullanılan buzdolabı ve tüm soğutucular (morg vs.) içindeki mevcut dereceleriyle birlikte kalibrasyonu zorunludur.

•  Biyokimya Otoanalizörü,Tam Kan Sayım Cihazı,Hormon Analizörü vbg.laboratuvara ait cihazlar standart olarak bir kalibrasyon metodu yoktur.Bu tip cihazları kullanıcıları cihazların kendi üreticilerinden temin ettikleri, değerleri önceden lot numarasıyla belirlenmiş kontrol kanları ile günlük olarak çalışarak karşılaştırma yöntemiyle sürekli olarak kendilerini ve cihazı denetleyebilirler.Bu tip cihazların kendi printerları sayesinde yapılan bu çalışmalar günlük olarak kayıt altına alınabilir.Olası bir denetimde bu sonuçlar beyan edilecektir.

Bir laboratuvar cihazı olmasına rağmen hastanenin servis katlarında veya ev kullanıcılarının da kullandığı küçük cep tipi glukometreleri vardır.Bu cihazların yanında şeker ölçüm stripleriyle birlikte bir adet kalibratör verilir ve o kutudaki şeker striplerinin ölçümleri bu kalibratörle ayarlanır.Kullanıcılar bu işlemi yapınca cihazlarının vereceği sonucun da doğru olacağına inanırlar.Oysa bu aslında sadece elektronik bir ayardır ve cihazın elektronik yönden doğru çalıştığının teyididir.Test sonucunun doğru olması için şeker stribinin de doğru çalışmalı yani üretim hatası olmamalı, son kullanım süresi geçmiş olmamalı, kapağı açık ve nemli ortamda kalıp bozulmuş olmamalıdır.Bu tip cihazla yapılan ölçüm ile laboratuar da yapılan ölçümden farklıdır. Farkın en önemli sebebi glukometre ile parmak ucundan alınan tam kandaki seker düzeyinin ölçülmesidir.Laboratuvarlar da ise kan genellikle koldaki damardan alınır,kanın eritrosit,lökosit,trombosit dediğimiz şekilli elemanları ayrılır ve sıvı kısmı olan plazmadaki seker düzeyi ölçülür.Bulunan değerler evde okunanlardan % 10-15 düzeyinde daha yüksek olabilir, tokluk kanında bu fark daha da artabilir.Acil olarak kan şekerini ölçen bu küçük cihazlarında kalibrasyonları,merkez laboratuarda ki otoanalizör ile aynı kontrol kanı cross çalışarak yapılmalıdır. Minimum ayda bir kez düzenli yapılan bu kontrol sonuçları hastanenin antetli kağıdına yazılarak sorumlu Biyokimya uzmanı hekim tarafından kaşe/imza ile kayıt altına alınıp arşivlenmelidir.Bu küçük mobil cihazlar numaralandırılarak takip edilmeli, şayet ölçüm sonuçları arasında % 10 dan büyük fark var ise cihaz “Kullanım Dışı” olarak tasnif edilerek depoya kaldırılmalıdır.

Kabul Kriteri:
 • Koldan venöz kan alınarak bakılan plazma glikozu açlıkta 80-100 mg/dl normal değerler olarak kabul edilir.
 • 2. saat tokluk değerleri 80-140 mg/dl arasındaki değerler sağlıklı insan normal değerleridir.
 • Sağlıklı insanda kan sekerinin düşük olduğunun kabul edildiği değer 60 ve altıdır. 60-80 aralığı güvenlik aralığıdır. Pek çok laboratuvar açlık kan sekerini 60-100, tokluk kan sekerini ise 60-140 arasında alır.


 • •  Radyolojik sistemlerdeki çalışan personelin kullandığı beden tip kurşun önlük ve thyroid koruyucuları da scopy yöntemiyle herhangi bir kurşun kırığı ve şua sızıntısı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Düzenli yapılan bu kontrol sonuçları hastanenin antetli kağıdına yazılarak sorumlu Radyoloji zzmanı hekim tarafından kaşe/imza ile kayıt altına alınıp arşivlenmelidir.Takip için önlükler permanentli kalemle numaralandırılmalı,kurşun kırığı tespit edilen ise “Kullanım Dışı”olarak tasnif edilerek depoya kaldırılmadır.”

  1.FAZ:
  Anestezi Cihazları + Ventilatörleri
  Anestezi Cihazları Vaporizatörleri
  Ventilatörler- Respiratörler (Adult - Pediatrik - Servo - Portable - Transport)
  Bebek Küvözleri (Transport-Yoğun Bakım)
  Pacemakerlar (Harici Kalp Pili)
  Otomatik Mikropipetler

  2.FAZ:
  Hastabaşı Monitörler (Cyb-Byb-Kyb-Kvc-Transport)
  Defibrilatörler ( Bifazik-Monofazik )
  EKG Cihazları ( Yorumlu-Yorumsuz )
  Eforlu EKG Cihazları+Treadmiller
  Elektrokoterler (Bipolar-Monopolar-Laparoskopik-Ercp)
  Radyo Frekans Cihazları- Ligasure - Termal Wending

  3.FAZ:
  Açık Küvözler ( Reanimasyon Yatakları)
  Ağrı Pompaları ( PCA )
  Basınç - Kan Torbaları
  Bebek Yatakları ( Radyan Isıtıcılı )
  Beden Dereceleri ( Axilla-Skin-Rectal-Nazal )
  Benmariler (Su ısıtıcıları-Termostatik Banyolar)
  Beslenme Mama Pompaları ( Enteral )
  Biberon Sterilizatörleri
  Buhar Otoklavları - Ebro
  Büretler - Beherler - Mezürler
  Cerrahi & Shaver Motorları ve Şarj üniteleri
  Cryo Cufflar
  Derin Dondurucular (Freezer)
  Digital Tansiyon Aletleri
  Ekstraktörler - Gomcolar
  Elektrikli-Mobil-Cerrahi Aspiratörler ( Küretaj )
  Elektriksel Güvenlik Testi
  Elektronik hasta yatakları (EGT)
  Endoskopi Sistemler Kontrol Manometreleri
  Enjektör Pompaları (Enjektomat-Perfüzör)
  Etilenoksitler (Temp)-Ebro
  Fetal Monitörler ( NST )
  Fibrilatörler
  Flash Otoklavlar- Ön yıkama (Arındırma) Cihazları
  Formaldehitler (Temp)-Ebro
  Fototerapi Cihazları
  FTR Diadinamiler
  FTR Diatermiler
  FTR Enterfransiyel - Vakumlar
  FTR Galvani Faradiler
  FTR Parafin - Hotpack Kazanları
  FTR Tensler
  FTR Traksiyonlar
  FTR Ultrason Cihazları
  Hassas Terazi
  Hasta Body Isıtıcıları ( KVC )
  Hemodinami Monitörleri - IBP
  Hygrometreler
  İntra - Aortik Balon Pompaları
  İrrigatörler
  Isıtıcı - Soğutucular ( KAP )
  Kal Alma-Çalkalama Cihazları
  Kalp - Akciger Pompaları Kan Bankası Dolapları ve Isıtıcıları
  Kurşun Önlükler ( +Troid )
  Kuru Hava Sterilizatörü
  Mama Isıtıcıları Manometre+ Flowmetreli O2 tüpleri Merkezi Sis.
  Manometreleri Vakummetreleri (Turbo) Negatif - Pozitif
  Merkezi Sistem Flowmetreleri
  Mikrobiyoloji İnkübatörleri ( Pastör Fırını-Etüv )
  Morg Dolapları
  Mutfak- Kiler Soğuk Hava Dolapları ve Bulaşık Makinesi Isı Ölçümleri
  O2 konsantratörleri
  Otomatik Enjektörler ( KVC )
  Otomatik Turnikeler ( Pnömatik )
  Pulseoximetreler(Spo2)
  Ritim Holterleri,Tansiyon Holterleri
  Röntgen Banyo Cihazlar ( Islak )
  Santrifüjler ( Masaüstü - İdrar - Hematokrit )
  Serum Pompaları ( İnfüzyon ) Sıcak- Soğuk Kompressler
  Sinir Stimilatörleri
  Solunum Fonksiyon Test Cihazı (Sprometre-SFT)
  Süt Çekme Pompaları
  Tansiyon Aletleri ( Analog-Civalı-Sabit )
  Tartı ,Baskül ( Adult,Pediatrik ) - (Digital-Analog)+Boy Ölçerli
  Telemetriler - Tüm konsolları ile birlikte
  Tıbbi amaçlı Buzdolapları
  Tıbbi amaçlı Buzdolapları Dereceleri

  RADYOLOJi FAZI:

  Ultrasonografiler - Problar ile ( Konveks-Vaginal-Lineer-İntrakaviter)
  EKO-(Ekokardiyografi) - Problar ile
  X-Ray Mangetic Rezonanslar (MR)
  X-Ray Anjiyo Cihazları (DSA)
  X-Ray Bilgisayarlı Tomografiler (CT)
  X-Ray Kemik Densitometreleri
  X-Ray Cihazları Digital Röntgen
  X-Ray Cihazları Konvansiyonel Röntgen
  X-Ray Cihazları Mammografi
  X-Ray Cihazları Portable Mobil Röntgen
  X-Ray Cihazları Scopy ( C / U Kollu )
  X-Ray Panaromik Çene Röntgeni
  X-Ray Diş Röntgeni

  •  Medikal Gaz Sistemi Komple Sistem Testi